Header-1

Werkwijze Acupunctuur

Een behandeling bestaat uit meerdere consulten. Elk consult duurt 45-60 minuten. 

De eerste 4-8 consulten vinden 1-2x per week plaats, daarna in overleg na evaluatie.

 


 

Werkwijze Diëtetiek

Een behandeling bestaat meestal uit meerdere consulten. Naast het geven van relevante informatie is de begeleiding een belangrijk onderdeel van de behandeling. U wordt begeleid bij verandering van uw voedingsgewoonten en de handhaving hiervan op langere termijn.

Het eerste (intake) gesprek: 75 minuten + 15 minuten administratietijd

Tijdens dit gesprek wordt uitgebreid navraag gedaan naar uw persoonlijke omstandigheden, uw hulpvraag, uw klachten en uw voedingspatroon. Op basis hiervan geef ik een uitleg over de voeding in relatie tot uw klachten. Samen met u stel ik een plan op en bespreek ik de te bereiken doelen. Op basis hiervan geef ik een voedings- of dieetadvies.

  • geldig legitimatiebewijs (alleen paspoort, rijbewijs of identiteitskaart)
  • eventueel een verwijsbrief van de huisarts, afhankelijk van de polisvoorwaarden van uw zorgverzekeraar

De vervolgconsulten: 30 minuten

Evaluatie en aanpassing.