Header-1

De praktijk

  • is ingeschreven in het Kwaliteitsregister Paramedici 09907793089
  • is aangesloten bij de Diëtistencoöperatie Nederland
  • is aangesloten bij de Zhong (De Nederlandse Vereniging voor Traditionele Chinese Geneeskunde)
  • is ingeschreven bij KAB (Klachtencommissie Alternatieve Behandelwijzen)
  • is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel: KvK 34274580

 

Acupuncturist is een beschermd beroep. Een acupuncturist heeft een 3-jarige Hogere Beroeps Opleiding Traditionele Chinese Geneeswijze afgerond.

Diëtist is een beschermd beroep. Een diëtist heeft een 4-jarige Hogere Beroeps Opleiding Voeding en Diëtetiek afgerond.

Privacy

Een acupuncturist / diëtist is gebonden aan het medisch beroepsgeheim en de wettelijke voorschriften omtrent persoonsregistratie.